Certifiering B på Bosön, Stockholm

Certifiering B Karlstad

Kurs och workshop i Sahrmann's MSI - ländrygg/höft
Plats: Rehabtjänst, St Eriksgatan 48, Stockholm

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Kurs och workshop i rörelsekontroll ländrygg/höft enligt Sahrmann´s Movement System Impairment (MSI)
Ges i samarbete med sektionen för OMT