Utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden och drivs av kommunalförbundet Akademi Norr.